STELLRAM中国区一级代理

                                                                                       公司员工对去年的总结和新年计划

    公司员工齐聚一堂,对2009年进行了总结,个人发表了个人的亮点、不足和公司要加强改进的地方以及对2010年各自的目标计划,公司领导规划了新年的计划

框架,保证新年有一个平稳发展积极向上的方向。


无锡波波林克科技有限公司